Černá hora

Informace o dění na ŠvP na Černé hoře budou vždy na hlavní stránce webu naší školy. Fotografie vložím všechny najednou po skončení. 

Pokud se dětem bude stýskat budou volat z tohoto čísla: 731 712 514, nejnutněji na něj můžete volat i vy rodiče. 

ŠvP a obědy

Vážení rodiče, dnes byly všem dětem, které se budou účastnit školy v přírodě, odhlášeny obědy na dobu 29.5. – 2.6.2017. Zůstanou-li děti v pátek 26.5. do odjezdu doma, prosím, odhlásit co nejdříve oběd i na pátek. 

Učivo 22. – 26.5.2017

Český jazyk

 • psaní – dokončení druhé písanky; přepisy, opisy textu, diktáty, tvoření vět
 • tvarosloví, rozšiřování slovní zásoby a tvoření slov
 • podstatná jména, slovesa, předložky – rozpoznání v textu, vyhledávání, skládání do vět
 • vlastní jména – psaní vlastních jmen, příjmení, názvy měst
 • procvičování měkkých a tvrdých souhlásek – doplňování i,í/y,ý – ústně, písemně (důležité zdůvodnění)
 • párové souhlásky na konci a uvnitř slov – procvičování (důležité zdůvodnění)
 • slova citově zabarvená – neutrální, lichotivá, hanlivá
 • věta jednoduchá, souvětí
 • četba na pokračování –  dokončení Modrého medvídka – zapsání do čtenářského listu
 • čtení s porozuměním
 • čtení s předvídáním
 • poslech čteného textu

Matematika

 • matematické operace s čísly do 100 – sčítání a odčítání, porovnávání
 • zaokrouhlování na desítky čísel do 100
 • násobilka 2, 3 – násobení, dělení – procvičování
 • násobilka 4
 • základní jednotky délky, času, hmotnosti, objemu
 • slovní úlohy – zápis/znázornění, výpočet, odpověď
 • geometrie – přímka, polopřímka, úsečka, velikost úsečky

Prvouka

 • jaro
 • zvířata – hospodářská, lesní zvěř – mláďata
 • ptáci, savci, hmyz, ryby
 • užitečný hmyz, včela
 • hodiny – procvičování

Domácí příprava – je velmi podstatné plnit domácí přípravy, případně procvičovat samostatné úkoly či na internetu (na internetu je k nalezení mnoho cvičení)

http://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&class=2&action=show#selid

http://www.pancelcino.cz/

Informace k ŠvP Černá hora 2017

Na školu v přírodě odjíždíme v pátek 26. 5. 2017 ve 13 hodin, sraz je ve 12,30 hod. před školou. Při odjezdu odevzdejte potvrzení o bezinfekčnosti, které naleznete níže. Žádáme rodiče, kteří nemohou své dítě v tento termín doprovodit k autobusu, aby kontaktovali třídní učitelku (tedy děti, které nebudou moci v pátek do odjezdu na ŠVP zůstat doma). 

Obědy v době ŠvP budou odhlášeny společně – nemusíte zařizovat sami.

Bezinfekčnost – přinést při odjezdu a předat do rukou TU (s datem odjezdu) – bude rozdána dětem ve středu před odjezdem, tedy 24.5.2017. 

Pokud užívají děti pravidelně léky, při odjezdu je předáte přímo paní ředitelce i s vysvětlením užívání (ideální napsat užívání a přidat k lékům do sáčku).

Doporučený seznam věcí (berte na vědomí, že jedeme do hor, počasí je nevyzpytatelné:

Seznam věcí ŠvP

ELEKTRONIKA – žádná (užijeme si sami sebe i bez telefonu :-)), navíc pokoje nejsou zamykatelné, tak aby se něco neztratilo. 

Kontaktní adresa pro případnou korespondenci dětem: Horský-hotel-Černá-hora-adresa

Pohlednice od dětí, aby daly vědět domů, jak se jim daří, bude koupena společně přímo v Jánských lázních:-).

Informovat, co děláme a jak se máme, budu jako minulý rok minimálně 1x za 2 dny na našem webu.

Příjezd: 2.6.2017 ve 12 hodin ke škole. 

Sběr papíru 18. – 19.5.2017

Ve čtvrtek 18.5. a v pátek 19.5. bude probíhat sběr papíru – soutěž tříd, kdo nasbírá nejvíce :-). Sběr bude probíhat vždy ráno před vyučování 7:30 – 8:00 hod.

Svázané balíčky papírů, nejlépe již zvážené, nosit na školní zahradu, kde bude přistaven kontejner.

POZOR: do sběru nepatří šanony!

Ochutnávka exotické ovoce BOVYS

Dnes jsme měli možnost ochutnat exotické ovoce či zeleninu (např.: ředkev, rukolu, karambolu, nashi, avokádo, mango aj.). Děti zjistily, že mnohé ovoce či zelenina chutnají podobně těm vypěstovaným u nás v ČR. 

         

Run and help 2017

Před během    

a po běhu   

Run and help

Ve středu 3.5.2017 se již podruhé koná run and help. Běží každý, kdo chce a může. Naše třída se přesune na UMT Slavia Praha hned v 8 hodin ráno. Ať mají děti vhodné oblečení a běžeckou obuv. 

Následně nás 2. a 3. vyučovací hodinu čeká český jazyk a matematika a poté odcházíme na plavání

Plán akcí KVĚTEN

PO 1.5.2017 Státní svátek

ST 3.5.2017 Run and help – naše třída běží mezi 8 až 9 hodinou

PO 8.5.2017 Státní svátek

ÚT 9.5.2017 Ředitelské volno

ČT 18.5. – PÁ 19.5.2017 Sběr papíru (vždy ráno 7:30 – 8:00)

PÁ 26.5. – PÁ 2.6.2017 Škola v přírodě

 

Od měsíce května budou mít děti v TV úboru i věci na ven!!! 

Do 14.5.2017 budete mít informace  ŠvP na stránkách třídy.

PŘIPOMENUTÍ

Připomínám, že do pátku 28.4.2017 je nutné odevzdat přihlášky na školu v přírodě, kopii průkazu zdravotní pojišťovny a zaplatit částku 2000,-

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.