Bruslení 2.3.2017

Ve čtvrtek 2.3.2017 jdeme bruslit. Sejdeme se v 8 hodin ve třídě.

3. a 4. vyuč. hodinu – výtvarná výchova

S sebou: Brusle, helmu!!!, rukavice!!!, kdo potřebuje chrániče, vhodné oblečení

POZOR: V pátek 3.3.2017 budeme mít místo hodiny TV český jazyk a matematiku.

SDĚLENÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče,

možná jste se již od svých dětí dozvěděli, že jsme měli ve třídě nepříjemný incident. Možná se jednalo pouze o takovou legrácku, kterou dotyčný nedomyslel, v tom druhém případě, chtěl někdo jiného “pošpinit”. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici ani detektor lži ani nejsme policie, abychom mohli zjistit otisky prstů, není prakticky možné, dotyčného “dopadnout”. Neřešitelná situace, jediné je asi jenom přiznání.

Proto udělám v naší třídě jisté opatření. Kdo s dětí nosí u sebe mobilní telefon, ho dá ráno v 8 hodin do krabice, kterou na celé dopoledne uložím do skříně, kam mají děti zakázaný přístup. Po vyučování si telefony děti zase rozeberou. Stejně tak platí i o větším obnosu peněz. Dnes jsme o tom společně s dětmi mluvili a vysvětlili si. Stejně tak jsme se domluvili, že pokud by byl někdo proti, bude mít telefon uložen v aktovce, jak tomu bylo do teď, na “vlastní odpovědnost”.

Proto se obracím i na Vás, vážení rodiče, pokud by byl někdo zásadně proti tomuto opatření napište mi to e-mailem, budu na to brát zřetel.

Děkuji za spolupráci a pochopení.

Učivo 27.2.2017 – 3.2.2017

Český jazyk

 • psaní – pokračování v druhé písance
 • procvičování – samohlásky (krátké, dlouhé)
 • procvičování – souhlásky – tvrdé a měkké (psaní měkkého i a tvrdého y)
 • užití písmen u, ů, ú ve slovech a ve větách
 • Tvarosloví, tvoření slov
 • vlastní jména
 • sloh – popis osoby, zvířete, věci
 • četba na pokračování – Modrý medvídek

Matematika

 • matematické operace s čísly do 100 – sčítání a odčítání, porovnávání
 • řády čísel – jednotky, desítky a stovky
 • zaokrouhlování na desítky
 • úlohy se závorkami
 • slovní úlohy – zápis/znázornění, výpočet, odpověď
 • geometrie – bod, úsečka – měření délky

Prvouka

 • člověk – kostra, lidské orgány
 • člověk a zdraví
 • práce a volný čas, druhy povolání

Domácí příprava – je velmi podstatné plnit domácí přípravy, případně procvičovat samostatné úkoly či na internetu (na internetu je k nalezení mnoho cvičení)

Akce na měsíc BŘEZEN

2.3.2017 Bruslení

7.3.2017 Ukázka hodiny badmintonu (v době výuky)

13.3.2017 Bruslení

29.3.2017 Jarmark (16 hod.) + Třídní schůzky (17 hod.)

Pokračujeme každou středu výukou plavání (odcházíme po 3.vyučovací hodině).

Skupinová práce

Takhle děti pracují ve skupinách v hodinách prvouky na lidském těle. Chválím!

ŠD POŘÁDÁ KARNEVAL

V úterý 28.2.2017 pořádá školní družina karneval. Čas konání od 14 do 16 hodin. Děti si mohou přinést masky, převleky či jiné.

Škrabošky

Únor je měsícem masopustů a karnevalů, proto i my jsme se přichystali a vyráběli škrabošky. Děti opět poznaly práci s látkou a nebylo to vůbec jednoduché, ale sami můžete posoudit, že se všem škraboška velice povedla.

Bruslení 16.2.2017

Ve čtvrtek 16.2.2017 jdeme bruslit. Sejdeme se v 8 hodin ve třídě.

3. a 4. vyuč. hodinu – matematika, výtvarná výchova

S sebou: Brusle, helmu!!!, rukavice!!!, kdo potřebuje chrániče, vhodné oblečení

POZOR: V pátek 17.2.2017 budeme mít místo hodiny TV český jazyk a matematiku.

Plavání 1.2.2017

Dnešní první hodina plavání, dopadla výborně, sami také můžete vidět v rubrice foto/video.

Několik poznámek k doplnění:

 1. Náušnice – bylo by vhodné, aby děvčata, která nosí visací náušnice v tento den náušnice nechávaly doma. Takovéto náušnice se musí na plavání sundat a dají se tak lehko ztratit.
 2. Plavky chlapců – měly by to být plavecké, ne “kraťasy”.
 3. Omluvenky – pokud nebude řádná omluvenka v ŽK, žák by se měl plaveckého výcviku účastnit. Pokud se stane a žák zapomene věci na plavání, což se stát může, bude omluvenka v ŽK doplněna zpětně následující den.

Den otevřených dveří

Dne 15. 2. 2017 v době od 8 do 13 hod. máme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.