PŘIPOMENUTÍ

Připomínám, že do pátku 28.4.2017 je nutné odevzdat přihlášky na školu v přírodě, kopii průkazu zdravotní pojišťovny a zaplatit částku 2000,-

Učivo 24. – 28.4.2017

Český jazyk

 • psaní – pokračování v druhé písance, přepisy textu, diktáty
 • tvarosloví, rozšiřování slovní zásoby a tvoření slov
 • podstatná jména – rozlišování
 • vlastní jména
 • procvičování měkkých a tvrdých souhlásek – doplňování i,í/y,ý – ústně, písemně
 • párové souhlásky – procvičování (důležité zdůvodnění)
 • četba na pokračování – Modrý medvídek, čítanka
 • čtení s porozuměním
 • čtení s předvídáním
 • poslech čteného textu

Matematika

 • matematické operace s čísly do 100 – sčítání a odčítání, porovnávání
 • rozklad čísel na desítky a jednotky
 • zaokrouhlování na desítky čísel do 100
 • násobení dvou – násobení, dělení
 • násobení tří – násobení, dělení
 • základní jednotky délky, času
 • slovní úlohy – zápis/znázornění, výpočet, odpověď
 • osová souměrnost
 • rýsování ve čtvercové síti, rýsování úseček, bodů

Prvouka

 • jaro
 • zvířata – hospodářská, lesní zvěř
 • ptáci
 • hodiny

Domácí příprava – je velmi podstatné plnit domácí přípravy, případně procvičovat samostatné úkoly či na internetu (na internetu je k nalezení mnoho cvičení)

http://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&class=2&action=show#selid

SuperStar 2017

Naše účastnice v SuperStar 2017. 

3. rodičovská kavárna

Vši ve školních kolektivech je často tabuizované téma, které je opředeno mnoha mýty a pověrami. Kde všude se s broučky ve vlasech můžete setkat, jak se s nimi vypořádat a co na ně naopak vůbec neplatí? Kavárna je určena pro rodiče dětí všech věkových kategorií.

Ředitelské volno 9.5.2017

Vážení rodiče, milí žáci, v úterý 9. 5. 2017 je vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Den otevřených dveří

Dne 19. 4. 2017 je od 8,00 do 12,35 den otevřených dveří. V tuto dobu je možno navštívit vyučování v kterékoliv třídě.

Návštěva městské policie

Dnes nás navštívili strážníci z městské policie. Proto už také víme, jak je správně oslovovat. Povídali jsme si o bezpečném chování na silnicích nebo také ulicích či pozemních komunikacích. K čemu nám slouží nadchody a podchody, že to je nejbezpečnější přecházení silnice, jelikož tam vozidla nepotkáme. Vždy jezdíme vpravo a chodíme taktéž vpravo, pouze výjimku má chůze vlevo, když na silnici není žádný chodník. Kdo má na pozemních komunikacích přednost a proč? Jak fungují semafory, a že i pokud nám svítí na semaforu “zelený panáček” musím se rozhlédnout (vlevo – vpravo – vlevo). Seznámili jsme se s pokyny policisty či strážníka, a co znamenají. Vše, co se má na ulicích dodržovat, má svůj důvod, právě tak aby bylo vždy bezpečno!

Akce na měsíc DUBEN

ÚT 4.4.2017 Dopravní výchova (v rámci vyučování)

ČT 13.4. – PO 17.4.2017 Velikonoční prázdniny + velikonoční pondělí

ST 19.4.2017 Den otevřených dveří a rodičovská kavárna

Pomoc při prodeji na jarmarku

Stejně jako minulý rok je zapotřebí “pomocníčků” při prodeji na jarním jarmarku. Kdo z dětí by mohl a chtěl prodávat, ať mi rodiče napíší e-mail. Maximálně 4 děti, ať nás tam není zase hodně. Na každý e-mail odpovím, zda je ještě potřeba či nikoli. Děkuji za spolupráci🙂

Divadlo GONG 31.3.2017

V pátek 31.3.2017 navštívíme divadlo GONG s představením Lakomá Barka. Představení začíná v 10 hodin. Sejdeme se v 8 hodin ve třídě a první vyučovací hodinu budeme mít prvouku (děti nemusejí mít žádné učení, neboť učebnici prvouky mají uloženou v pořadači ve třídě a sešit nepotřebují). Svačit budeme v divadle, jako posledně. Návrat plánován kolem půl jedné. Pozor vracíme se později, než bychom končili vyučování. Cena 90 Kč/žák – bude placeno ze zbytku peněz z třídního fondu a z vydělaných peněz z jarmarku (podrobněji vysvětlím na třídní schůzce ve středu 29.3.2017). 

S sebou: slušné oblečení (rodičům děkuji za spolupráci), ŽK, jízdenky nebo průkazku na MHD!!!!!!!! 

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.