Týdenní plán (9. – 13. 9.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno A, U

  • pracovní sešit Lili a Vili str. 6 – 9

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 2 – 4

 

MATEMATIKA

představy o čísle jako počtu, rozklad čísel, krychlové stavby, měření a odhad délky pomocí vlastního těla

využitá prostředí: Rozděl figurky, Krychlové stavby

  • pracovní sešit – str. 6 – 9

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

co se děje ve škole, kdo pracuje ve škole

  • pracovní sešit str. 6, 7

 

ANGLICKÝ JAZYK

pozdravy, otázky Jak se jmenuješ? Jsi holka nebo kluk?

Comments are closed.