Týdenní plán (16. – 20. 9.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno M, T

  • pracovní sešit Lili a Vili str. 10 – 13

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 5 – 7

 

MATEMATIKA

představy o čísle jako o počtu, evidence počtu různými způsoby, sčítání objektů, porovnávání počtu, rozklad čísel, orientace v rovině a řešitelská strategie, zápis do tabulky, skládání papíru – geometrické tvary, dřívka – modelování čtverce 

využitá prostředí: Překládání papíru, Dřívka, Rozděl figurky

  • pracovní sešit – str. 10 – 13

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

co dělají ve škole žáci, co se děje ve třídě

  • pracovní sešit str. 8, 9

 

ANGLICKÝ JAZYK

pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla

Comments are closed.