Týdenní plán (23. – 27. 9.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno E, O

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 14 – 17

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 8 – 10

 

MATEMATIKA

skládání papíru – geometrické tvary, rozklad čísel, krychlové stavby, evidence počtu objektů, sčítání, zápis do tabulky, krokovací pás, bludiště

využitá prostředí: Překládání papíru, Rozděl figurky, Krychlové stavby, Krokovací pás

  • pracovní sešit – str. 11/2, 13/3, 14 – 16

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Každý jsme jiný

  • pracovní sešit – str. 10

 

ANGLICKÝ JAZYK

pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla

Comments are closed.