Informace z úterý

Milí rodiče,

děti mají úkol z ČJ str. 19/1, 2.

Poznámka k minulému úkolu – při psaní více slov nebo věty dbejte prosím na mezery mezi slovy, aby si děti hned od začátku zvykaly, kde mezery jsou a že se na konci věty píše tečka. 🙂

V matematice mají děti trénovat krokování – tzn. současně počítat, dělat kroky a tleskat. Pro některé děti je obtížné zkoordinovat více pohybů najednou a zároveň počítat.

V týdnu od 14. října se v prvouce začneme věnovat podzimu. Přivítáme ve třídě jakékoliv podzimní plody či přírodniny (např. šišky, žaludy, bukvice, kaštany, šípky, houby, planá jablíčka, listy, větvičky jehličnatých stromů apod.). Děti je mohou od příštího týdne kdykoliv průběžně nosit. Inspiraci, co přinést, najdete i v učebnici prvouky. 🙂

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

 

 

Comments are closed.