Týdenní plán (7. – 11. 10.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno I, Y

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 22 – 25

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 14 – 16 

 

MATEMATIKA

záznam počtu do tabulky, krychlové stavby, rozdělování počtu, sčítání a odčítání do šesti, dětský park, logické řady, překládání papíru, krokování, vláčky, číslice 3

využitá prostředí: Krychlové stavby, Dětský park, Překládání papíru, Krokovací pás, Vláčky

  • pracovní sešit – str. 20 – 23

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Všímáme si pocitů druhých, Pravidla naší třídy 

  • pracovní sešit – str. 12, 13

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla

podzim

Comments are closed.