Týdenní plán (14. – 18. 10.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno P

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 26, 27

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 17 – 19 

 

MATEMATIKA

překládání papíru, krokování, dětský park, vláčky, oddělování a doplňování počtu, sčítání, odčítání, porovnávání, číslice 4, 5

využitá prostředí: Překládání papíru, Krokovací pás, Dětský park, Vláčky

  • pracovní sešit – str. 22/3, 23/2, 3, 4, 24 – 26

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

podzim

Pozorujeme stromy, Listnaté stromy

  • pracovní sešit – str. 14, 15

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, podzim

Comments are closed.