Týdenní plán (21. – 25. 10.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno S, K

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 28 – 31

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 20 – 22 

 

MATEMATIKA

propojování číslic s počtem, sčítání, odčítání, dopočítávání, překládání papíru, krokování, číselné řady, dětský park, dřívka, číslice 5

využitá prostředí: Překládání papíru, Krokovací pás, Dětský park, Dřívka

  • pracovní sešit – str. 26 – 29

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

podzim

Jehličnaté stromy, Poznáváme stromy a keře

  • pracovní sešit – str. 16, 17

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, podzim

Halloween

Comments are closed.