Týdenní plán (31. 10. a 1. 11.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno K

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 31

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 22 

 

MATEMATIKA

dětský park, oddělování a doplňování, dřívka, krokování

využitá prostředí: Dětský park, Dřívka, Krokovací pás

  • pracovní sešit – str. 29

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

podzim, Dušičky, Halloween

  • pracovní sešit – str. 80

Comments are closed.