Týdenní plán (4. – 8. 11.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno Č, B

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 32 – 35

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 22 – 24

 

MATEMATIKA

porovnávání počtu, krokování, sčítání, dopočítávání, překládání papíru, krychlové stavby, vláčky, číslice 6, 7

využitá prostředí: Krokovací pás, Překládání papíru, Krychlové stavby, Vláčky

  • pracovní sešit – str. 30 – 32

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

části rostlin – kořen, stonek, list, plod

  • pracovní sešit – str. 18, 19

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, podzim

barvy

Comments are closed.