Týdenní plán (11. – 14. 11.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno R

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 36, 37

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 25, 26

 

MATEMATIKA

krokování, překládání papíru, vláčky, dopočítávání, číslice 8, 9, 10

využitá prostředí: Krokovací pás, Překládání papíru, Vláčky

  • pracovní sešit – str. 31/3, 32/3, 4,  33/celá

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

plody a semena

  • pracovní sešit – str. 20

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, podzim

barvy

Comments are closed.