Týdenní plán (18. – 22. 11.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno N, V

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 38 – 41

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 27, 28

 

MATEMATIKA

číslice 10, oddělování a doplňování počtu, spojování počtu s číslicí, krokování, skládání papíru, bludiště

využitá prostředí: Krokovací pás, Překládání papíru

  • pracovní sešit – str. 33 – 35

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

plody a semena

  • pracovní sešit – str. 21

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, podzim

barvy

Comments are closed.