Týdenní plán (2. – 6. 12.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno C, Z

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 46 – 49

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 31 – 33

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do desíti, prostředí Krychlové stavby, prostředí Překládání papíru, spojování počtu s číslicemi, dopočítávání, prostředí Dřívka

  • pracovní sešit – str. 38 – 40

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Okolí školy, adresa bydliště, jsem chodec

  • pracovní sešit – str. 26 – 27

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, barvy

nábytek

Comments are closed.