Týdenní plán (9. – 13. 12.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno H, Š

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 50 – 53

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 35 – 41

 

MATEMATIKA

sčítání a různé druhy zápisu, zápis počtu, práce s tabulkou, číselná řada, porovnávání – znaménko více/méně, prostředí Krychlové stavby, Dřívka

  • pracovní sešit II. – str. 46, 47

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Přecházíme vozovku, Na silnici

  • pracovní sešit – str. 28, 29

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – pozdravy, zdvořilostní fráze, čísla, barvy, nábytek

Vánoce

Comments are closed.