Týdenní plán (16. – 20. 12.)

ČESKÝ JAZYK

písmeno Š

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 52, 53

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 41 – 43

 

MATEMATIKA

porovnávání – znaménko více/méně, dopočítávání, prostředí Krychlové stavby

  • pracovní sešit II. – str. 47

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Vánoce

 

ANGLICKÝ JAZYK

Vánoce

Comments are closed.