Týdenní plán (6. – 10. 1.)

ČESKÝ JAZYK

písmena Š, Ř, Ž

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 52 – 56

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 44 – 49

 

MATEMATIKA

krychlové stavby, překládání papíru, oddělování a doplňování počtu, porovnávání počtu, součtové trojúhelníky, prostředí Dětský park

  • pracovní sešit II. – str. 47 – 50

 (na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

rodina, příbuzenské vztahy

  • pracovní sešit – str. 30, 31

 

ANGLICKÝ JAZYK

rodina

Comments are closed.