Týdenní plán (13. – 17. 1.)

ČESKÝ JAZYK

písmena Ř, CH, F

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 56 – 61

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Kreslím tvary – str. 49
  • písanka Umím psát 1 – str. 1, 2, 3 (A, E, I, Y, O)

 

MATEMATIKA

doplňování počtu, porovnávání, číselné a logické řady, krokování

použitá prostředí: Sčítací trojúhelníky, Krychlové stavby, Dětský park, Vláčky, Skládání papíru, Parkety, Dřívka

pracovní sešit II. – str. 50 – 53

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

rodina, příbuzenské vztahy

  • pracovní sešit – str. 31 – 33

 

ANGLICKÝ JAZYK

rodina

Comments are closed.