Týdenní plán (20. – 24. 1.)

ČESKÝ JAZYK

písmena F, G, Ď

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 61 – 64

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Umím psát 1 – str. 3 – 5 (U, T, P, J)

 

MATEMATIKA

krokování, logické řady, sčítání, rozdělování

použitá prostředí: Sčítací trojúhelníky, Krychlové stavby, Parkety, Dřívka

pracovní sešit II. – str. 52 – 55

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

lidské tělo

  • pracovní sešit – str. 66, 67 

 

ANGLICKÝ JAZYK

rodina

Comments are closed.