Týdenní plán (27. – 30. 1.)

ČESKÝ JAZYK

písmena Ď, Ť, Ň

DĚ, TĚ, NĚ, DI, TI, NI

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 64 – 69

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Umím psát 1 – str. 5 – 7 (B, K, Č)

 

MATEMATIKA

krokování, šipkový zápis, zápis počtu do tabulky, logické řady, odhady, sčítání

použitá prostředí: Sčítací trojúhelníky, Krychlové stavby, Parkety, Dřívka, Hadi, Vláčky, Skládání papíru

pracovní sešit II. – str. 56 – 59

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

lidské tělo – zuby

  • pracovní sešit – str. 68, 69

 

ANGLICKÝ JAZYK

rodina

Comments are closed.