Týdenní plán (3. – 7. 2.)

ČESKÝ JAZYK

skupiny hlásek DY, TY, NY

                          BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 70 – 73, 76

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Umím psát 1 – str. 8 – 10 (R, L, V, N)

 

MATEMATIKA

krokování, šipkový zápis, přepis krokování na sčítání, zápis počtu do tabulky, hadi, šifry, logické řady, krychlové stavby, práce s chybou, rozklad čísel, porovnávání

pracovní sešit II. – str. 59 – 62

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

lidské tělo – zuby

  • pracovní sešit – str. 70, 71

 

ANGLICKÝ JAZYK

oblečení

Comments are closed.