Týdenní plán (10. – 14. 2.)

ČESKÝ JAZYK

písmena Q, W, X

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 74, 75, 77, 78

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Umím psát 1 – str. 9 – 13 (N, C, Z)

MATEMATIKA

číslo 11, krokování, šipkový zápis, přepis krokování na sčítání, dřívka, sčítání sousedních čísel, dopočítávání, rozklad čísel, práce s tabulkou, parkety, vláčky, sčítací trojúhelníky

pracovní sešit II. – str. 63, 64

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Naše tělo – zuby

Naše smysly, jak poznáváme svět

  • pracovní sešit – str. 70 – 73

 

ANGLICKÝ JAZYK

oblečení

Comments are closed.