AJ – slovní zásoba

Milí rodiče,

pro váš přehled a případné procvičování vkládám slovní zásobu z angličtiny, se kterou se děti v hodinách setkávají. Většinu pokynů znají pasivně – tzn. nemusí je umět říct, ale dokážou na ně reagovat. Většinu slovíček by měly už znát aktivně např. čísla, barvy, věci ve třídě apod.

AJ – slovní zásoba

S pozdravem

Lucie Šmídová

Comments are closed.