Týdenní plán (17. – 21. 2.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

přechod z velkých tiskacích písmen na malá tiskací

  • pracovní sešit Lili a Vili – str. 79, 80
  • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 4, 5

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Umím psát 1 – str. 13 – 16 (M, D, H)

MATEMATIKA

číslo 12, plán stavby, dopočítávání, vláčky, sčítání, sčítací trojúhelníky, odčítání, dětský park, krychlové stavby, hadi, krokování, šipkový zápis

pracovní sešit II. – str. 63/2, 63/5, 64/4, 65, 66, 67

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Jak vynálezy lidem mění život

  • pracovní sešit – str. 36, 37

 

ANGLICKÝ JAZYK

oblečení

Comments are closed.