Třídní kolo pěvecké soutěže Superstar

Milí rodiče,

v úterý 3. 3. proběhne u nás ve třídě v hodině hudební výchovy třídní kolo pěvecké soutěže Superstar. Děti, které chtějí, si na tuto hodinu mají připravit jednu písničku, kterou zazpívají před třídní porotou. Ze všech soutěžících budou vybráni dva nejlepší, kteří se zúčastní školního kola této soutěže. Děti, které se budou chtít zúčastnit, mají v pondělí 2. 3. nahlásit, jakou písničku budou zpívat.

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Comments are closed.