Týdenní plán (2. – 6. 3.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

  • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 6, 7

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Umím psát 1 – str. 16 – 20 (S, CH, Š, Ř)

MATEMATIKA

hadi, krokování, šipkový zápis, sčítání, plán stavby, sčítací trojúhelníky, krychlové stavby, práce s tabulkou

pracovní sešit II. – str. 67 – 70

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Laboratoř, různé vlastnosti materiálů

  • pracovní sešit – str. 38, 39

 

ANGLICKÝ JAZYK

oblečení

Comments are closed.