Materiál na jarmark

Milí rodiče,

v pondělí budeme potřebovat druhou krabičku od vajíček. Zkontrolujte děti, zda si ji skutečně nechaly ve třídě. Pokud si ji odnesly domů, ať si ji na pondělí přinesou. Zároveň si mohou přinést všechen materiál, který bude na příští týden při VV a PČ potřeba (viz starší příspěvek Jarmark – materiál).

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

Comments are closed.