Týdenní plán (9. – 13. 3.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

  • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 7 – 10

uvolňovací a grafomotorické cviky

  • písanka Umím psát 1 – str. 20 – 23 (Ž, G, F)

MATEMATIKA

čísla 13 a 14, porovnávání, parkety, rozklad čísel, krokování, šipkový zápis, překládání papíru

nová prostředí: autobus, neposedové 

pracovní sešit II. – str. 71 – 73

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Vlastnosti materiálů

– materiály a voda

– co je tvrdší a co je měkčí

  • pracovní sešit – str. 40, 41

 

ANGLICKÝ JAZYK

hračky

Comments are closed.