Týdenní plán (čtvrtek 19. 3. – středa 25. 3.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

  • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 14 – 17

psaní

  • písanka Umím psát 1 – str. 26 – 28

MATEMATIKA

číslo 14, 15 – rozklady, sčítání, odčítání

pracovní sešit II. – str. 78 – 80 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Třídíme odpad

  • pracovní sešit – str. 42, 43

 

ANGLICKÝ JAZYK

hračky – viz minulý týden

opakování probraného učiva podle sešitu

Comments are closed.