Týdenní plán (30. 3. – 3. 4.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

  • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 19, 22, 23 (str. 20, 21 – vynechat, ale pokud někdo chce, může udělat navíc)                                                        
  • čtenářský list s názvem Zmrzlina (je to jeden z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

psaní

  • písanka Umím psát 2. díl – str. 1 – 3 – písmena a, m, t, e, l, i

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

 

MATEMATIKA

číslo 16, 17, 18, 19 – rozklady, sčítání, odčítání

pracovní sešit III. – str. 86 – 89 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

Hospodářská zvířata, domácí zvířata

  • pracovní sešit – str. 46, 47

 

ANGLICKÝ JAZYK

zvířata

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV má od tohoto týdne na starost pan vychovatel Saidl, přikládám jeho vzkaz:

Dobrý den všem dětem a rodičům z 1.B!

Posílám vám pro rozptýlení návod, jak na to!
30. 3. – 3. 4.
VV – nakreslit paní učitelku a pana vychovatele – 28. 3. – Den učitelů – papír, pastelky
PČ – Jarní kytka – karton, vystřihnout a vybarvit – fantazie
HV – Chlupatý kaktus – každý den
TV – deset dřepů – každý den
Myslím na Vás, opatrujte se.
S pozdravem
Jaroslav Saidl
P.S. – Přihlášky do šd na příští rok.

Comments are closed.