Týdenní plán (6. – 8. 4.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

  • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 24                                                     
  • čtenářský list s názvem Kočka Mína (je to jeden z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

psaní

  • písanka Umím psát 2. díl – str. 4, 5 – písmena j, u

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

 

MATEMATIKA

číslo 20 – rozklady, sčítání, odčítání

  • pracovní sešit III. – str. 90 – 92 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

povídání o Velikonocích, velikonoční zvyky 

  • dobrovolný úkol – pracovní sešit str. 82 – zapisování slov do myšlenkové mapy k tématu Jaro

 

ANGLICKÝ JAZYK

Velikonoce

  • pracovní list vlepit do sešitu: 

https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/04/Velikono%C4%8Dn%C3%AD-angli%C4%8Dtina.pdf

  • naučit se 3 libovolná velikonoční slovíčka + další dobrovolné možnosti procvičování:

AJ – Velikonoce  

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

 VV – Velikonoční zajíček – nakreslit – pastelky
 PČ – vyrobit roušku v národních barvách – státní vlajka
 HV – Statistika nuda je… zpívat každý den
 TV – vleže jízda na kole -každý den – 1 minutu

Comments are closed.