Týdenní plán (20. – 24. 4.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

  • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 28 – 31 (str. 30 – psát klíčová slova k tématu Domov)                                                   
  • čtenářský list s názvem Žába Dáša (je to jeden z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

           Čtenářské listy schovávejte, po návratu do školy je děti budou odevzdávat.

psaní

  • písanka Umím psát 2. díl – str. 8 – 10 – písmena o, š, n

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

         Při psaní vět děti upozorňujte že:

         1) Na začátku věty se píše velké písmeno.

         2) Ve jméně se na začátku píše velké písmeno.

         3) Na konci věty se píše znaménko (tečka, otazník, vykřičník).

 

MATEMATIKA

  • pracovní sešit III. – str. 97 – 99 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

jarní květiny

  • pracovní sešit – str. 50, 51

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – zvířata

průběžné opakování probrané látky  AJ – slovní zásoba

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV – nakreslit superúplněk – pastelky
PČ – Nebe-peklo-ráj – skládanka s papíru
HV – Na tom pražském mostě – každý den
TV – v leže na břiše – zvedáme postupně pravou ruku a nohu a vystřídáme za levou – každý den

Comments are closed.