Týdenní plán (27. – 30. 4.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

  • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 32, 33                                                 
  • čtenářský list s názvem Prší (je to jeden z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

           Čtenářské listy schovávejte, po návratu do školy je děti budou odevzdávat.

psaní

  • písanka Umím psát 2. díl – str. 11, 12 – písmena r, ř

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

         Při psaní vět děti upozorňujte že:

         1) Na začátku věty se píše velké písmeno.

         2) Ve jméně se na začátku píše velké písmeno.

         3) Na konci věty se píše znaménko (tečka, otazník, vykřičník).

 

MATEMATIKA

  • pracovní sešit III. – str. 100 – 102 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

rok, měsíce, týden

  • pracovní sešit – str. 52, 53

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování – zvířata

průběžné opakování probrané látky  AJ – slovní zásoba

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV + PČ – nakreslit čarodějnici na papír, vystřihnout a podlepit špejlí (plošná loutka)
HV – Buráky – každý den
TV – sedíme na hýždích, ruce za zády na zemi, s napnutýma nohama kmitáme (nůžky)

Comments are closed.