Týdenní plán (4. – 7. 5.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

  • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 34, 35                                                 
  • čtenářský list s názvem Snídaně  (je to poslední z 6 listů, které jste dostali vložené do písanky 2. díl)

           Čtenářské listy schovávejte, po návratu do školy je děti budou odevzdávat.

psaní

  • písanka Umím psát 2. díl – str. 13, 14 (nová písmena – v, d)

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

         Při psaní vět děti upozorňujte, že:

         1) Na začátku věty se píše velké písmeno.

         2) Ve jméně se na začátku píše velké písmeno.

         3) Na konci věty se píše znaménko (tečka, otazník, vykřičník).

 

MATEMATIKA

  • pracovní sešit III. – str. 103 – 105 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

          k řešení cvičení 103/2 přikládám metodické pokyny:

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

rok, měsíce, týden – vytváříme list kalendáře

  • pracovní sešit – str. 54, 55

 

ANGLICKÝ JAZYK

lidské tělo

nalepit do sešitu obrázek, naučit se alespoň tři slovíčka AJ – části těla

písnička https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

obrázek k písničce

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV – nakreslit rodinu – pastelky
PČ – složit z papíru – vlaštovku, krabičku,…
HV – Sluníčko,sluníčko, Prší,prší
TV – ležíme na břiše a napnutýma nohama i rukama kmitáme vzhůru

Comments are closed.