Týdenní plán (11. – 15. 5.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

  • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 36 – 40

str. 36 – psát slova, která děti napadají k tématu Já jsem já a ty jsi ty

str. 39 – vysvětlit dětem, co je to rým, využít předchozí stránku s hádankami – můžou rýmy  vyhledávat, podtrhávat 

str. 40 – text Každý jsme jiný – po přečtení by děti měly zkusit text převyprávět, shrnout, o čem byl, dále můžou v textu hledat informace, podtrhávat si je (např.: vyhledat a podtrhnout vlastnosti/činnosti), na závěr děti mohou zkusit popsat samy sebe – jací jsou a co rády dělají

 

psaní

  • písanka Umím psát 2. díl – str. 15 – 17 (nová písmena – k, h, dvojhlásky au, ou)

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

         Při psaní vět děti upozorňujte, že:

         1) Na začátku věty se píše velké písmeno.

         2) Ve jméně se na začátku píše velké písmeno.

         3) Na konci věty se píše znaménko (tečka, otazník, vykřičník).

 

MATEMATIKA

  • pracovní sešit III. – str. 106 – 108 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

str. 106/3 – podle zadání mají děti vybarvit první věž, další dvě věže jsou navíc – můžete jim sami vymyslet, jak mají věže vypadat

str. 106/4 – plán stavby je pohled shora (=půdorys),  s dětmi říkáme pohled “z letadla”, do jednotlivých čtverců plánu se pak ještě zaznamenává počet podlaží počtem teček 

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

kalendář, den a noc

 

ANGLICKÝ JAZYK

lidské tělo

obrázek k písničce

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV – Tři zmrzlí muži – Pankrác, Servác, Bonifác – nakreslit pastelkami
PČ – z šišky vyrobit zvířátko – ježek, rybka,…
HV – Není nutno, není nutno,…
TV – ležíme na zádech s rukama za hlavou, pokrčíme nohy a pokládáme je na obě strany

Comments are closed.