Týdenní plán (18. – 22. 5.)

ČESKÝ JAZYK

čtení s porozuměním

  • pracovní sešit Lili a Vili 2. díl – str. 41 – 44

str. 44 – dolní rámeček – tzv. Pětilístek

– výuková metoda – bližší info zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Btil%C3%ADstek

– do 1. řádku  se píšou přídavná jména, do 2. řádku slovesa, do 3. řádku věta a do 4. řádku slovo podobného významu

 

psaní

  • písanka Umím psát 2. díl – str. 18 – 20 (nová písmena – b, c, z)

         (při psaní dohlížejte na správné držení tužky a sezení a na dodržování mezer mezi slovy “na prst”)

         Při psaní vět děti upozorňujte, že:

         1) Na začátku věty se píše velké písmeno.

         2) Ve jméně se na začátku píše velké písmeno.

         3) Na konci věty se píše znaménko (tečka, otazník, vykřičník).

 

MATEMATIKA

  • pracovní sešit III. – str. 109 – 111 (všechna cvičení kromě těch, která se týkají prostředí Autobus)

str. 109/1 – v tabulce pod symbol D mají děti psát buď celkový počet mincí nebo celkovou hodnotu mincí (nechte na nich, aby posoudily, která informace je podle nich důležitější) 

str. 109/3 – je výhodné kolečka s čísly si vyrobit, aby s nimi děti mohly manipulovat a zkoušet různé varianty 

(na každé straně pracovního sešitu naleznete QR kód – po jeho načtení objevíte doplňující informace ke každému cvičení na dané stránce)

 

PRVOUKA

denní činnosti

 

ANGLICKÝ JAZYK

lidské tělo

obrázek k písničce

 

Přípravy na VV, PČ, HV a TV od pana vychovatele Saidla:

(úkoly jsou dobrovolné)

VV – nakreslit šeřík – tři barvy – pastelky, voskovky
PČ – vystříhat z časopisu nebo novin písmena svého jména a nalepit na papír
HV – Kalamajka – každý den
TV – kočičí hřbet, vypínáme střídavě nohy

Comments are closed.