Informace pro rodiče, jejichž děti se od 25. 5. VRACÍ do školy

Milí rodiče,

zde jsou informace k návratu do školy:

  • škola bude otevřená od 7:30, před školou budou vybraní učitelé, kteří budou usměrňovat provoz, děti se první den nepřezouvají a jdou rovnou do třídy
  • ve třídě na ně budu čekat já (v případě dvou dětí to bude paní učitelka ze 4.C, protože v dané třídě mají sourozence) a budu s nimi trávit čas od 7:30 až do 12:00
  • v tomto čase se budeme učit ČJ, M, PK – prosím tedy, aby si děti každý den nosily pracovní sešity z ČJ, M, PK (+ papírové hodiny) a písanku + žlutý sešit na psaní, dále penál, žákovskou knížku, vlastní knížku ke čtení (pokud ji nemají ve třídě) a samozřejmě pití a svačinu, nezapomeňte na 2 roušky
  • vždy od 9:00 – 9:45 budeme trávit čas venku na školním pozemku
  • v 11:15 budeme mít oběd ve školní jídelně
  • v 11:30 děti přebírá pan vychovatel Saidl (případné dotazy k odpolední části dne směřujte na něj), děti pouští ze třídy podle časů, které jste napsali na přihlášku, u východu ze školy budou opět stát vybraní učitelé, kteří dohlédnou na to, aby dítě neodešlo samo, pokud má jít domů s doprovodem, na děti tedy čekáte před školou, dovnitř rodiče nesmí
  • 2. den (v úterý) si děti mají přinést tašku na vyklizení skříňky, všechno ze skříňky si odnesou domů, ve škole si nechají pouze boty na přezutí, které budou mít před třídou, od tohoto dne se budou tedy před třídou přezouvat
  • pokud by vaše dítě kterýkoliv den z jakéhokoliv důvodu nedorazilo, dejte mi prosím vědět mailem

Děkuji za spolupráci, případné dotazy mi pište na mail nebo do zpráv přes FB skupinu.

Lucie Šmídová

Comments are closed.