Týdenní plán (7. – 11. 9.)

ČESKÝ JAZYK

opakování učiva 1. ročníku

  • učebnice – str. 6 – 8
  • pracovní sešit 1. díl – str. 4/1-4, 5/7b, 6, 7
  • písanka 1. díl – str. 3, 4            

 

MATEMATIKA

opakování učiva 1. ročníku

orientace v tabulce, vláčky, sčítací trojúhelníky, dětský park, autobus, logické řady, dřívka, krychlové stavby, slovní úlohy, sčítání do 14

  • pracovní sešit 1. díl – str. 4 – 7

 

PRVOUKA

naše škola, co děláme ve škole

  • učebnice – str. 4, 5

 

ANGLICKÝ JAZYK

opakování učiva 1. ročníku

The Happy House song

  • učebnice – str. 2, 3
  • pracovní sešit – str. –

Comments are closed.