Týdenní plán (14. – 18. 9.)

ČESKÝ JAZYK

slovo, věta

čtení psacího písma

  • učebnice – str. 9 – 11
  • pracovní sešit 1. díl – str. 5 – 7
  • písanka 1. díl – str. 3, 6, 7        

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, tria, krokování, sčítací trojúhelníky, parkety, hadi, mince, krychlové stavby, skládání papíru

  • pracovní sešit 1. díl – str. 7 – 10

 

PRVOUKA

cesta do školy, dopravní značky, dopravní prostředky, čísla tísňového volání

  • učebnice – str. 6, 7

 

ANGLICKÝ JAZYK

The Happy House song

  • učebnice – str. 2 – 3
  • pracovní sešit – str. –

Comments are closed.