Třídní schůzky

Milí rodiče,

třídní schůzky koncem prvního měsíce školního roku jsou důležité, protože obvykle přinášejí
řadu informací, nezbytných pro spolupráci rodiny a školy. V souvislosti s epidemickou situací
jsme ale tentokrát zvolili formu písemných informací bez osobní přítomnosti rodičů ve škole.
Potřebujete-li osobně hovořit s některým pedagogem, dohodněte si s ním konzultaci třeba
právě 23. 9. 2020, kdy se tradiční schůzky měly konat.
K informacím, které ve formě písemného sdělení dostanete od třídních učitelů, připojuji
informace od vedení školy.

dopis ŘŠ

dopis TU

 

Comments are closed.