Týdenní plán (21. – 25. 9.)

ČESKÝ JAZYK

abeceda

čtení psacího písma

  • učebnice – str. 12 – 14
  • pracovní sešit 1. díl – str. 8 – 10
  • písanka 1. díl – str. 9, 10        

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, porovnávání, osová souměrnost

využitá prostředí: mince, výstaviště, rodina, děda Lesoň, autobus, parkety, plán stavby

  • pracovní sešit 1. díl – str. 10/2, 11 – 13

 

PRVOUKA

podzim

  • učebnice – str. 8

 

ANGLICKÝ JAZYK

The Happy House song

  • učebnice – str. 2 – 3
  • pracovní sešit – str. –

Comments are closed.