Týdenní plán (29. 9. – 2. 10.)

pondělí 28. 9. – státní svátek

čtvrtek 1. 10. – oslava 60. výročí školy

pátek 2. 10. – ředitelské volno

 

ČESKÝ JAZYK

abeceda, řazení slov podle abecedy

čtení psacího písma

  • učebnice – str. 13 , 14
  • pracovní sešit 1. díl – str. 8 – 10
  • písanka 1. díl – str. 10        

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20, slovní úlohy, porovnávání

využitá prostředí: autobus, plán stavby, děda Lesoň, rodina

  • pracovní sešit 1. díl – str. 12/2, 13/4, 14

 

PRVOUKA

podzim – listnaté a jehličnaté stromy

  • učebnice – str. 8, 9

 

ANGLICKÝ JAZYK

Hello again – pozdravy, jednoduché otázky, rodina

  • učebnice – str. 4, 5
  • pracovní sešit – str. 2, 3

Comments are closed.