Týdenní plán (12. – 16. 10.)

ČESKÝ JAZYK

věta, pořádek vět

čtení psacího písma

  • učebnice – str. 18 – 20
  • pracovní sešit 1. díl – str. 13
  • písanka 1. díl – str. 14, 15        

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20, rovnost, logické řady, hodiny

využitá prostředí: krychlové stavby, plán stavby, parkety, děda Lesoň, krokování, sčítací tabulka, pavučiny, výstaviště, mince

  • pracovní sešit 1. díl – str. 16/4, 17/2, 18/3, 4, 5, str. 19 – 21

 

PRVOUKA

stromy a keře, další rostliny v lese, lesní plody

  • učebnice – str. 10, 11

 

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – safari animals

  • učebnice – str. 8, 9
  • pracovní sešit – str. 5 – 7

Comments are closed.