Týdenní plán (19. – 23. 10.)

ČESKÝ JAZYK

pořádek vět, druhy vět

  • učebnice – str. 20 – 25
  • pracovní sešit 1. díl – str. 13 – 16
  • písanka 1. díl – str. 16, 17       

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, hodiny, počítání s penězi, části celku, kombinatorika, porovnávání, plošná představivost,  rozklad čísel

využitá prostředí: mince, pavučiny, vláčky, děda Lesoň, parkety, hadi, autobus, krokování, dřívka

  • pracovní sešit 1. díl – str. 18/5, str. 21 – 25

 

PRVOUKA

další rostliny v lese, lesní plody, houby

  • učebnice – str. 10 – 12

 

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – safari animals

cílové učivo: I can/ can´t see…

  • učebnice – str. 8, 9
  • pracovní sešit – str. 5 – 7

Comments are closed.