Týdenní plán (2. – 6. 11.)

ČESKÝ JAZYK

druhy vět – věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací

  • učebnice – str. 22 – 25
  • pracovní sešit 1. díl – str. 15, 16
  • písanka 1. díl – str. 18 – 20      

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, hodiny, části celku – pojmy “polovina, třetina”, geometrické útvary, rovnost a nerovnost, počítání s penězi, jednotka délky – metr

využitá prostředí: autobus, hodiny, pavučiny, krokování, výstaviště, děda Lesoň, mince, dětský park 

  • pracovní sešit 1. díl – str. 26 – 29

 

PRVOUKA

význam lesa, podzimní les

  • učebnice – str. 13 – 15

 

ANGLICKÝ JAZYK

Halloween

Playroom safari – safari animals

cílové učivo: “Can you see… ?” Yes. /No.

  • učebnice – str. 9, 10
  • pracovní sešit – str. 7, 9

Comments are closed.