Archiv Listopad, 2020

Týdenní plán (30. 11. – 4. 12.)

ČESKÝ JAZYK

slova souznačná

pořádek slov ve větě

 • učebnice – str. 35 – 38
 • pracovní sešit 1. díl – str. 24 – 27
 • písanka 1. díl – str. 27, 28     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, příprava na násobení – pojem násobky, stovková tabulka, orientace v číslech 0 – 100, geometrické útvary, rovnost, plošná orientace, úlohy o věku

využitá prostředí: dřívka, kostky, autobus, děda Lesoň, hadi, parkety, pavučiny, výstaviště, sčítací trojúhelníky

 • pracovní sešit 1. díl – str. 36 – 39

 

PRVOUKA

ovoce a zelenina

Advent

 

 • učebnice – str. 20 – 23, 34

 

ANGLICKÝ JAZYK

School time

cílové učivo:

a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock

This is my/your…

colours – red, orange, blue, pink, yellow, green

 • učebnice – str. 16, 17
 • pracovní sešit – str. 13, 14

Provoz školy od 30. 11.

Milí rodiče,

zde je odkaz na informace k provozu školy od 30. 11.

https://www.zseden.cz/2020/11/24/provoz-skoly-od-30-11-2020/

Zároveň vkládám upravený rozvrh pro naši třídu.

Pro oběd naší třídy je vyhrazena jídelna v čase 11:55 – 12:20. Dochází tedy k úpravě 5. vyučovacích hodin ve středu a ve čtvrtek, kdy budeme v tuto dobu v jídelně. Po naobědvání se vrátíme do třídy, zbývající vyučovací čas ve středu vyplníme písankou a ve čtvrtek dílnou čtení.

Zeleným křížkem jsou označeny hodiny, ve kterých by v případě distanční výuky probíhaly on-line hodiny.

S pozdravem

Lucie Šmídová

Informace k 1. čtvrtletí – anketa

Milí rodiče,

prosím o zodpovězení otázky v následující anketě týkající se způsobu předání informací k 1. čtvrtletí tohoto školního roku.

https://www.survio.com/survey/d/G9W4P9Y9N6U5U7Q2W

Předem děkuji za odpovědi.

Lucie Šmídová

Domácí úkol – oprava diktátu

Milí rodiče,

děti mají za úkol udělat opravu diktátu:

– vynechat řádek, napsat “oprava diktátu”

– napsat znovu všechna slova, ve kterých byly chyby, případně celé věty (především u dětí, které stále nedodržují správnou velikost písmen)

Děkuji za spolupráci.

Lucie Šmídová

 

 

Týdenní plán (23. – 27. 11.)

ČESKÝ JAZYK

slova nadřazená, podřazená, souřadná

slova protikladná

 • učebnice – str. 30 – 32, 34
 • pracovní sešit 1. díl – str. 20 – 23
 • písanka 1. díl – str. 25, 26     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, příprava na násobení – pojem násobky, stovková tabulka, orientace v číslech 0 – 100, prostorová orientace, počítání s penězi, části celku – třetina, čtvrtina, hodiny, geometrické útvary

využitá prostředí: krychlové stavby, rodina, mince, pavučiny, sčítací trojúhelníky, hodiny, dřívka, kostky

 • pracovní sešit 1. díl – str. 21/2, 26/3, 34 – 36

 

PRVOUKA

savci, ptáci, ryby

stěhovaví a stálí ptáci

 • učebnice – str. 16 – 19

 

ANGLICKÝ JAZYK

School time

cílové učivo:

a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock

This is my/your…

 • učebnice – str. 14 – 16
 • pracovní sešit – str. 12, 13

Poděkování

Milí rodiče,

zde je poděkování od paní ředitelky: https://www.zseden.cz/2020/11/18/podekovani/

Týdenní plán (16. – 20. 11.)

ČESKÝ JAZYK

slova nadřazená, podřazená, souřadná

 • učebnice – str. 30, 31, 32
 • pracovní sešit 1. díl – str. 19, 20
 • písanka 1. díl – str. 23, 24     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, příprava na násobení – pojem násobky, prostorová představivost,  jednotka délky – metr, stovková tabulka

využitá prostředí: krychlové stavby, rodina

 • pracovní sešit 1. díl – str. 21/2, 26/3, 27/3, 29/4, 31/2, 33/1

 

PRVOUKA

podzimní les

savci, ptáci, ryby

 • učebnice – str. 16 – 19

 

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – safari animals

 • učebnice – str. 12, 13
 • pracovní sešit – str. 10, 11

Návrat do školy

Milí rodiče,

zde jsou informace k návratu do školy: https://www.zseden.cz/2020/11/12/navrat-nejmladsich-zaku/

Tripartitní schůzky

Milí rodiče,

v listopadu se obvykle konají tripartitní schůzky. Vzhledem k situaci a k tomu, že spolu v posledním období komunikujeme častěji a především máte v tuto chvíli velmi dobrý přehled v oblasti vzdělávání vašeho dítěte, nebudou letos pro všechny, ale pouze pro individuální zájemce nebo pro jednotlivce, které oslovím já. Schůzky budou probíhat on-line a půjde pouze o krátké popovídání (cca 10 minut). Pokud někdo máte zájem se mnou mluvit, napište mi mail a dohodneme se na termínu. Tripartitní schůzky budou probíhat celý listopad.

S pozdravem

Lucie Šmídová

Týdenní plán (9. – 13. 11.)

ČESKÝ JAZYK

druhy vět – opakování

slovo, slovní význam

 • učebnice – str. 26, 27, 29 
 • pracovní sešit 1. díl – str. 17, 18
 • písanka 1. díl – str. 20 – 22      

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, jednotka délky – metr, odhad/skutečnost, rozklad čísel, rovnost/nerovnost, plošná orientace, počítání s penězi

využitá prostředí: krokování, autobus, sčítací trojúhelníky, pavučiny, děda Lesoň, dětský park, rodina, parkety, mince

 • pracovní sešit 1. díl – str. 30 – 33

 

PRVOUKA

11. 11. – svátek svatého Martina

savci v podzimním lese, podzimní rybník, stěhovaví ptáci

 • učebnice – str. 16 – 19

 

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – safari animals

cílové učivo: “Can (zebras) run / climb trees / fly?

 • učebnice – str. 11 – 13
 • pracovní sešit – str. 8, 10, 11