Týdenní plán (9. – 13. 11.)

ČESKÝ JAZYK

druhy vět – opakování

slovo, slovní význam

  • učebnice – str. 26, 27, 29 
  • pracovní sešit 1. díl – str. 17, 18
  • písanka 1. díl – str. 20 – 22      

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, jednotka délky – metr, odhad/skutečnost, rozklad čísel, rovnost/nerovnost, plošná orientace, počítání s penězi

využitá prostředí: krokování, autobus, sčítací trojúhelníky, pavučiny, děda Lesoň, dětský park, rodina, parkety, mince

  • pracovní sešit 1. díl – str. 30 – 33

 

PRVOUKA

11. 11. – svátek svatého Martina

savci v podzimním lese, podzimní rybník, stěhovaví ptáci

  • učebnice – str. 16 – 19

 

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – safari animals

cílové učivo: “Can (zebras) run / climb trees / fly?

  • učebnice – str. 11 – 13
  • pracovní sešit – str. 8, 10, 11

Comments are closed.