Týdenní plán (16. – 20. 11.)

ČESKÝ JAZYK

slova nadřazená, podřazená, souřadná

  • učebnice – str. 30, 31, 32
  • pracovní sešit 1. díl – str. 19, 20
  • písanka 1. díl – str. 23, 24     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, příprava na násobení – pojem násobky, prostorová představivost,  jednotka délky – metr, stovková tabulka

využitá prostředí: krychlové stavby, rodina

  • pracovní sešit 1. díl – str. 21/2, 26/3, 27/3, 29/4, 31/2, 33/1

 

PRVOUKA

podzimní les

savci, ptáci, ryby

  • učebnice – str. 16 – 19

 

ANGLICKÝ JAZYK

Playroom safari – safari animals

  • učebnice – str. 12, 13
  • pracovní sešit – str. 10, 11

Comments are closed.