Týdenní plán (23. – 27. 11.)

ČESKÝ JAZYK

slova nadřazená, podřazená, souřadná

slova protikladná

  • učebnice – str. 30 – 32, 34
  • pracovní sešit 1. díl – str. 20 – 23
  • písanka 1. díl – str. 25, 26     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, příprava na násobení – pojem násobky, stovková tabulka, orientace v číslech 0 – 100, prostorová orientace, počítání s penězi, části celku – třetina, čtvrtina, hodiny, geometrické útvary

využitá prostředí: krychlové stavby, rodina, mince, pavučiny, sčítací trojúhelníky, hodiny, dřívka, kostky

  • pracovní sešit 1. díl – str. 21/2, 26/3, 34 – 36

 

PRVOUKA

savci, ptáci, ryby

stěhovaví a stálí ptáci

  • učebnice – str. 16 – 19

 

ANGLICKÝ JAZYK

School time

cílové učivo:

a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock

This is my/your…

  • učebnice – str. 14 – 16
  • pracovní sešit – str. 12, 13

Comments are closed.