Týdenní plán (30. 11. – 4. 12.)

ČESKÝ JAZYK

slova souznačná

pořádek slov ve větě

  • učebnice – str. 35 – 38
  • pracovní sešit 1. díl – str. 24 – 27
  • písanka 1. díl – str. 27, 28     

 

MATEMATIKA

sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, příprava na násobení – pojem násobky, stovková tabulka, orientace v číslech 0 – 100, geometrické útvary, rovnost, plošná orientace, úlohy o věku

využitá prostředí: dřívka, kostky, autobus, děda Lesoň, hadi, parkety, pavučiny, výstaviště, sčítací trojúhelníky

  • pracovní sešit 1. díl – str. 36 – 39

 

PRVOUKA

ovoce a zelenina

Advent

 

  • učebnice – str. 20 – 23, 34

 

ANGLICKÝ JAZYK

School time

cílové učivo:

a chair, a table, a pen, a teacher, a book, a clock

This is my/your…

colours – red, orange, blue, pink, yellow, green

  • učebnice – str. 16, 17
  • pracovní sešit – str. 13, 14

Comments are closed.