Informace k 1. čtvrtletí

Milí rodiče, 

děkuji za účast v anketě. Vyplynulo z ní, že většina z vás dává přednost písemným informacím a individuálním konzultacím před on-line třídní schůzkou. 

On-line konzultace probíhaly celý listopad, nikdo další se mi už neozval, považuji je tímto za ukončené. 

 

Informace k 1. čtvrtletí 

Nejprve bych vám všem chtěla moc poděkovat za výbornou spolupráci při on-line výuce, až na drobné výjimky probíhala bez problémů. Všichni se jí účastnili a potěšilo mě, jak velká část dětí dělala dobrovolné úkoly. Po návratu do školy jsem průběžně začala kontrolovat práci, kterou měly děti udělat doma. Tam už jsem bohužel mnohem častěji začala narážet na nedostatky. Mnoho dětí nemá zadanou práci hotovou. Informace o nesplněných úkolech jsem psala do žákovské knížky, prosím o její pravidelné kontrolování, podepisování a doplnění zmíněných úkolů. V žákovské knížce mají děti od pátku napsané čtvrtletní hodnocení a sebehodnocení, prosím též o podpis. Od návratu do školy jsme psali pár jednoduchých cvičení na známky pro ověření, zda děti všechno zvládají. Až na výjimky dopadly všechny moc dobře. Pokud byste některou práci chtěli vidět, domluvte se s dětmi, mají je v šanonu a mohou si je brát na ukázku domů. 

Český jazyk 

Musím moc pochválit většinu dětí, jak pěkně čtou. I tak stále platí, že by měly každý den alespoň 10 minut číst a poté převyprávět, o čem četly. Měly by také být schopnodpovídat na doplňující otázky. Je důležité, aby četly s porozuměním, protože se to pak promítá do všech oblastí a předmětů. V psaní se děti postupně zlepšují. V tuto chvíli by měly mít zautomatizované všechny tvary písmen Comenia. Do teď mají na lavicích nalepenou pomocnou abecedu. Od ledna už na lavicích nebude. Mnoho dětí ještě píše tužkou. Od ledna už všichni budeme psát perem, prosím o pořízení těm, kteří ho stále ještě nemají. Pravidelně každý pátek píšeme diktáty. Pokud vašemu dítěti nejdou, trénujte je s nimi. Obtížnost se bude zvyšovat. Je důležité, aby si děti text po napsání samy přečetly a zkontrolovaly. Za domácí úkol je pak jeho oprava. Jak by měla vypadat, jsem psala na třídní stránky. 

Matematika 

V tuto chvíli by děti měly bezproblémově ovládat sčítání a odčítání do 20. Začínáme pracovat s čísly do 100. Pro snazší orientaci mají děti v pracovním sešitě vlepenou stovkou tabulku a můžou ji při počítání používat. 

Akce v prosinci 

Do odvolání jsou všechny mimoškolní akce zrušeny. Nebude ani vánoční dílna či besídka s rodiči. Besídku ve třídě si před Vánoci uděláme v úterý 22. 12. Bližší informace vám ještě napíšu.  

Pokud máte jakékoliv dotazy, návrhy či připomínky, neváhejte se na mě obrátit. 

Přeji krásný adventní čas. 

 Lucie Šmídová 

Comments are closed.